Итгэлцлийн үйлчилгээ гэж итгэл хүлээлгэгчийн актив /бэлэн мөнгө, зээл, бусад актив/-ыг үнэгүйдлээс хамгаалж, ашиг олж өгөх зорилгоор тэдгээртэй харилцан тохиролцсон гэрээний үндсэн дээр итгэл хүлээгчээс нэр бүхий активыг түр хугацаанд хянах, ашиглах, захиран зарцуулах үйл ажиллагааг хэлнэ.
Бизнесийн үйл ажиллагаа эхлэж байгаа болон эрхэлж байгаа бизнес эрхлэгчдэд эргэлтийн хөрөнгийн дутагдлыг нь санхүүжүүлэх, дэмжих зорилготой олгогдох зээл юм. Энэхүү зээлийн онцлог нь бүлгийн гишүүд нэг нь нэгийгээ батлан даагч болон оролцно.
Манай ББСБ нь өөрийн харилцагч байгууллага, иргэдийн хэрэгцээнд зориулж USD, CNY, EURO зэрэг голлох валютуудаар, уян хатан бодлого баримтлан арилжааг хийж байна. Та манай ББСБ-тай арилжаа хийснээр зах зээлд өрсөлдөхүйц түргэн шуурхай үйлчилгээ, бага зардлаар, зах зээлийн хамгийн сайн ханшаар өөрт шаардлагатай валютыг худалдах, худалдан авах боломжтой.
Албан ханш
  • Бүрдүүлэх бичиг баримт цөөн.
  • Зээл шийдвэрлэх хугацаа богино.
  • Давтан зээлд хүү 0,1 хувиар буурна
  • Зах зээл дээрхи боломжит бага хүүг санал болгоно.
  • Бас найрсаг хамт олон Таныг угтах болно.
  Манай байгууллагын эрхэм зорилго нь ард иргэдийн санхүүгийн боловсролд дэмжлэг үзүүлэх, цаашлаад санхүүгийн эх үүсвэрээр хангаж, зээл ...
  Бид танд эргэлтийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх, санхүүгийн асуудлаа шийдвэрлэхэд нь зориулж бүх төрлийн зээлийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, найдвартай, уян хатан нөхцөлтэйгээр үзүүлж байна
  Та зээлэх мөнгөний хэмжээ, хугацаа, сарын хүүг оруулан зээлээ төлөх графикаа харах боломжтой.
  Мэдээ мэдээлэл

  Холбооноос УИХ-н Эдийн засгийн байнгын хороо, Монгол банк болон СЗХ хороонд 4 чиглэлд хамтран ажиллах санал хүргүүлэн ажиллаж байгааг та бүхэнд өмнө мэдээлж байсан билээ.

  Бичил санхүүгийн төвийн /MFC/ 17 дахь удаагийн уулзалт, семинар 2013 оны 5 сарын 27-28 ны өдрүүдэд Турк улсын Истанбул хотод амжилттай зохион байгуулагдлаа. Уг уулзалтанд Монголын ББСБ-уудын Холбооны гишүүн 14 ББСБ-ын 19 төлөөлөгч болон СЗХ-ны төлөөллүүд амжилттай оролцоод ирлээ.