Гурван титэм ББСБ
2013 оны 06 сарын 05-ны өдөр үүсгэн байгуулагчдын санаачлагаар байгуулагдсан.
  • Бүрдүүлэх бичиг баримт цөөн.
  • Зээл шийдвэрлэх хугацаа богино.
  • Давтан зээлд хүү 0,1 хувиар буурна
  • Зах зээл дээрхи боломжит бага хүүг санал болгоно.
  • Бас найрсаг хамт олон Таныг угтах болно.
Товч танилцуулга

Эрхэм зорилго:

Манай байгууллагын эрхэм зорилго нь ард иргэдийн санхүүгийн боловсролд дэмжлэг үзүүлэх, цаашлаад санхүүгийн эх үүсвэрээр хангаж, зээл

 

Товч түүх