Зээлийн бүтээгдэхүүн
Харилцагч таны цаг хугацаа, зардлыг хэмнэх үүднээс олгож буй зээлийн бүтээгдэхүүний маягтуудыг сайтандаа байрлууллаа
Цалингийн зээл
  • Зээлийн хэмжээ: Дээд хэмжээ 5,000,000 ₮
    Зээлийн хугацаа: 12 сар хүртэл
    Зээлийн хүү: 3 - 3,5%
    Зээлийн шимтгэл: 1% - 2%