Зээлийн бүтээгдэхүүн
Харилцагч таны цаг хугацаа, зардлыг хэмнэх үүднээс олгож буй зээлийн бүтээгдэхүүний маягтуудыг сайтандаа байрлууллаа
Цалингийн зээл
Зээлийн хэмжээ: Дээд хэмжээ 5,000,000 ₮
Зээлийн хугацаа: 12 сар хүртэл
Зээлийн хүү: 3 - 3,5%
Зээлийн шимтгэл: 1% - 2%

ЖИЧ: Давтан зээл олголт тутамд зээлийн хүү 0.1%-иар буурч явна.

 

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага:

·         Нэг жилээс доошгүй хугацаанд бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн байх

·         Бизнесийн болон бусад орлогууд нь зээл төлөхөд хүрэлцэхүйц байх

·         Бусад санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өргүй байх

·         Цалингийн орлоготой бол ажилд ороод 1 жилээс доошгүй ажилласан байх /НД төлсөн байх/

 

Бүрдүүлэх материал:

·         Иргэний үнэмлэх, 1% цээж зураг

·         Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт

·         Барьцаанд тавих үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ

·         Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа

·         Өрхийн орлого болон бизнесийн орлогыг баталгаажуулах баримт бичиг

·         Судалгааны явцад шаардагдах бусад баримт бичгүүд

 

Зээлийн хүсэлт шийдвэрлэх хугацаа ажлын 1-3 өдөр.

Холбоо барихыг хүсвэл ...

Утас: 98071356 70119897 70119896

Зээлийн өргөдөл татах Зээлийн тооцоолуур